1- Faaliyetlerimiz esnasında müşteri odaklılığı esas almak ve karşılaştığımız problemlere getirilen mevcut çözümleri daha da geliştirmek için yeni fikirler üretmeyi sürdürmek


2- Yurt içi ve yurt dışında sektörün önde gelen kuruluşlarıyla sürekli temas halinde olarak oluşan sinerjiyi değerlendirmek


3- Kalite düzeyini sürekli arttırmak, çevre ve iş sağlığı / güvenliği konularında hassas davranarak tedarikçi ve alt yüklenicilerimize örnek olmak


4-İnşaa etmenin bir sanat meselesi olduğunun bilincinde olarak bizden sonrakilere kalıcı eserler bırakmak için ayrıntılara yoğunlaşmak